Mobile Menu
Close
Burçlar & Astroloji & Tarot

Koç Burç Özellikleri

Genel Özellikleri

Yönetici Gezegeni: Mars

Element: Ateş

Nitelik: Öncü

Uğurlu Sayıları: 1, 9

Gün: Salı

Renk: Kırmızı

Tarot kartı: İmparator

Hayvan: Koyun

Bitki: Itır, Hanımeli, Pars Zambağı

Kıymetli maden: Demir

Olumlu özellikleri:

Öncülük ve macera ruhu. Girişimcilik. Yaratıcılık. Hedef odaklılık. Yüksek Enerji. Mücadeleci ve özgür ruhu.Liderlik vasfı. Dürüstlük. Hazır cevaplık. Canlılık.

Olumsuz özellikleri:

Egoizm. Kararları yıkmak. Kendini öne sürmek, ileriye çıkartmak. Alaycı, isyankar. Aceleci. Saldırgan. Hiddetli,ani çıkışlar

Koç burcu kadını genel özellikleri

Koç burcu kadını hareketli, konuşkan ve girişimci yapısıyla dikkat çeker. Oldukça da esprilidir. Alımlı, atletik yapılı ve narindir. Eleştirmeyi ve hoşlanmadığı şeyleri mutlaka dile getirir. Toplum içerisinde cazibe ve farklılığıyla dikkat çeker.

Koç burcu kadını iş hayatında oldukça hırslı ve idealisttir. Aklına koyduğunu mutlaka gerçekleştirmek ister ve çizdiği yolda hiç şaşmadan ilerler.Zamanı kullanmayı iyi bilir ve çalışkandır. Koç burcu kadını özellikle içten ve sempatik tavırlarıyla arkadaş çevresinde aranan eğlenceli bir dosttur. İçten içe biraz tedirgin ve huzursuzdur. Kendisini fazlasıyla tenkit eder ve hep bir yarış içerisindeymiş gibi kendiyle çok uğraşır. Dostlarına ve sevdiklerine çok önem verir ve fazlasıyla fedakardır.

Duygusal yapısı oldukça hassas olduğu için olumsuz tenkitler onu fazlasıyla kırabilir. Evine ve ailesine çok düşkündür ve bu konuda da her konuda olduğu gibi mükemmelliyetçidir.

Sürekli hareketli olmayı seven koç burcu kadını boş zamanlarında da sosyal aktivitelerde bulunmak, spor yapmak ve dostlarıyla vakit geçirmekten çok keyif alır.

Koç burcu erkeği genel özellikleri

Koç burcu erkeği kendine güvenen, hareketli ve enerjik yapısıyla toplum içinde fark edilir. Otoriterdir ve otorite kurmaktan keyif alır. Dik başlıdır ve hata yaptığında bunu kabul etmek istemez ve bencil davranışlar sergiler.

Koç burcu erkeği özgürlüğüne fazlasıyla düşkündür. Dostları ve arkadaşları için yapmayacağı şey yoktur. İnsanlara yardım etmeyi ve onların sorunlarını paylaşmayı sever. Cömerttir ve maddi açıdan da özgür olmayı sever. Kendi işini kurmak ve yürütmek onlar için çok daha caziptir.Başkalarından emir almaktan hoşlanmaz.

Koç burcu erkeği incindiği zaman oldukça kırıcı olur ve sözünü sakınmaz. Sert bir dille eleştirebilir. Ev hayatına ve ailesine oldukça düşkündür, fakat dışarıdaki hayatını da fazlasıyla sever. Bu onun yerinde duramayan hareketli yapısından kaynaklanmaktadır. Daima kendini evinde huzurlu ve rahat hissetmek ister.

Karakter Özellikleri

Koç burcu, ilk burçtur. Bu nedenle yeni başlangıçları ve doğumu temsil eder. Koç burcu insanı doğal, içgüdüsel, taze, saf ve hayattan zevk alan bir yapıdadır.Yaşama içgüdüsünün ham enerjisi, evrenin bir parçası olmak içgüdüsü koç burcu insanlarının en temel karakteristik özelliğidir. Bebekler kendilerini yaşamın ve evrenin merkezinde görürler. Ancak yaşları büyüdükçe merkezde olmadıklarını, içinde yaşadıkları ailenin bir parçası olduklarını anlamaya başlarlar. Evrenin ya da yaşamın merkezinde olmadığını anlamak, daha geniş sosyal bir sistemin parçası olduğunu kabul etmesi zaman alabilir. Bu tür olgunluk geliştirmeyen koç burçları daha talepçi ve çocuksu bir davranış biçimi görmek mümkündür. İstekleri konusunda hemen hiç tolerans göstermeyen koç burcu, zaman konusunda da oldukça sabırsızdır. Genellikle ben merkezcil bir tutum içinde bulunan koç burcu, diğer insanların ihtiyaçlarını anlamakta, cevap vermekte zaman zaman zorlanabilir. Amaçlarını tespit ederler, hedefe kilitlenirler ve başarılı olmak için ellerinden geleni yaparlar. Hakikaten sembolü olan koç burcu gibi, atak, dövüşçü, vazgeçmeyen bir yapıları vardır.

Hedeften vazgeçmeme hali, inat zaman zaman saldırganlık şeklinde de kendini gösterebilir. Lider konumunda olmayı sevmesi, inisiyatif kullanmaktan çekinmemesi, kendi bildiklerinden ödün vermek istememesi insan ilişkilerinde yaşadığı problemlerin temel kaynağıdır. Koç yaşamda deneyimlediği her şeye fiziksel olarak da reaksiyon vermek alışkanlığındadır. Başka bir deyişle, yaptıkları şeyin değerini ölçmeden, gerçek duygularını ayrımsamadan, mantık çerçevesinde değerlendirmeden önce, bir alevlenir, sonra sakinleşip, gerekli soruları sormaya, araştırma yapmaya başlar.

İhtiraslı doğaları, etraflarındaki insanları harekete geçirmelerine, beraberlerinde sürüklemelerine neden olur. Ancak karşı taraftan ilgi görmedikleri durumlarda, kızgınlık duymaları ya da ilgilerini tamamen kaybetmeleri de mümkündür. Savaş ve mücadeleyi sembolize eden koç burcunun bireyleri, o kadar aceleci ve sabırsızdırlar ki, girdikleri savaşta zaman zaman gerekli donanımı sağlamak gereğini gözardı edebilirler. Çok çabuk kızmalarına ve öfkelenmelerine rağmen, kin tutmayı hiç beceremezler. Kızgınlıkları ve öfkeleri saman alevi gibidir, parlar ve anında yok olur. Bu koç burcu insanlarının en önemli olumlu özelliklerinden biridir. Böylelikle insan ilişkilerinde yaşadıkları sorunların uzamasını doğal bir şekilde önlemiş olurlar.

Koç burcu öncü bir ruha sahiptir ve enerjik yapısıyla hiç bir deneyimi kaçırmaz. Son derece hevesli, iyimser ve arkadaş canlısı doğasıyla, günlük yaşamda diğer insanları da harekete geçiren bir enerji kaynağı gibidir koç burcu. Süregelen bir fiziksel aktivasyon halinde olması, fazla gelen enerjilerinin boşalmasına böylelikle entelektüel anlamda da daha üretken olabilmesine yardımcıdır. Pek çok insanın başlamaktan çekineceği projelerin altına girmekten enerjik koç burcu hiç çekinmez. Ama genellikle pek çok tamamlanamayan projenin başlangıcında da yine koç burcu vardır. Kolaylıkla dikkatinin dağılması, ilgisini yitirmesi, detaylara dayanamaması girişimlerin sonunun gelememesindeki en büyük etkendir. Her ne kadar yoğun fiziksel enerji koç burcuyla bağdaştırılsa da; koç burcu kendisine uyum sağlayabilecek arkadaşlar ya da kendini destekleyecek bir partner bulamadığı zaman, motivasyon kaybeder. Fiziksel aktiviteden uzak kalmak, üretkenliğinin düşmesine, depresif bir ruh haline girmesine ve kilo almasına neden olabilir.

Kariyer Özellikleri

Koç burcu insanları yaşamda ve iş hayatında rekabeti ve oyun oynamayı severler. Kaybetmekten nefret ettikleri için, genelde kazanan olmak yolundadırlar. Rekabete girdiklerinde tam gaz ileri atılırlar.

Koç burcu liderlik özelliği taşıdığından mesleğinde ilerlemek, üst seviyelere ulaşmak için elinden geleni yapar. Alt pozisyonlarda da kendisine verilen inisiyatifi sonuna kadar kullanmaktan, hatta kimi zaman kuralları değiştirmekten hiç çekinmez. Ateş elemetinden olan koç burcu, her an mücadeleye hazırdır.

Diplomasiden uzak ve ben merkezcil bir yapısı olmasına rağmen, koç burcu etrafındaki insanların motivasyonlarıyla ve performanslarıyla da yakından ilgilenir. Herkesi harekete geçirebilmek için elinden geleni yapar. Macerayı ve hareketi seven koç burcu için, rutin işler, uzun toplantılar oldukça sıkıcıdır. Önündeki projeye hemen başlamak, ve diğerine hemen geçmek için sabırsızlanır. Çok uzun yıllar çalışmaya eğilimi olan koç burcu, emekliliğini çok geç ister ve yeni projelerde, girişimlerde kuralları kendi koyarak, ilgisini canlı tutar.

Koç burcunun ofisi başarı belgelerini, kupalarını ve şiltlerini sergilediği bir müze gibidir. Sporculuk, askerlik, cerrahlık, spor eğitmenliği, polislik, mühendislik, diş doktorluğu, ve kasaplık koç burcu için en uygun mesleklerdir. Ancak hangi sektörde olursa olsun, koç burcu doğal girişim yeteneği ve liderlik özellikleri ile yöneticilik basamaklarına kolayca erişir.

Para Durumu

Koç burcu kendi ve hayatı üstüne kumar oynayacak kadar riski sever. Girişimci bir ruhu olduğu için yeni yatırımlar yapmak, riskli yollardan para kazanmak koç burcunun ruhsal olarak tatmin olmasına ve öz güvenini geliştirmesine yardım eder. Ufak da olsa, kendi işinin başında olmak, patron konumunda bulunmak, özgürlüğünü korumasına ve hareket etmek ihtiyacını tatmin edebilmesine izin verdiği için, iş yaşamında motivasyon unsurudur.

Birikim yapmak bir koç burcu için oldukça zordur. Sürekli yenilik arayışında olması, yeni fikirlere açıklığı, harcamaların çeşitlenmesine ve büyümesine neden olur. Koç burcunun erken yaşlardan itibaren, geleceğini kontrol ve güvenlik altına alabileceği bir yatırım planını uygulamaya sokması temel gereksinimidir. Koç burcunun enerji fazlası, girişimlerinde, başlangıçlarında kimi zaman negatif etkiler de yaratır. Süregelen arayış, daha iyisine duyulan özlem, projelerin yarım kalmasına, bitirmeden ve bir yenisinin başlamasına neden olur. Bu da finansal anlamda kayıpların yaşanmasında önemli bir etkendir. Koç burcu dürtüsel davranmadığı zaman, boş yere para harcamaz. Ancak kimi zaman gözünün karalığı finansal konularda da kendini gösterir. Mesela kırmızı bir spor araba, dayanılmaz bir para harcama nedeni olabilir.

Finansal zorlamalar ne derecede olursa olsun, koç burcu eğer kendi patronu olmak konusunda kararlıysa bu planını muhakkak uygulamaya sokmak için elinden geleni yapacaktır. Materyalis bir yapısı olmayan koç burcu, amaçlarına ulaşmak doğrultusunda gereken ödünleri vermekte ve fedakarlıkları yapmakta kararlı davranmaya eğilimlidir. Başarı her zaman ilk denemede yakalanmasa da koç burcu, motivasyonunu yenileyerek, tekrardan yola koyulmakta gecikmez. Ancak ben merkezcil bir yapısı olduğu için, zaman zaman hedefe kilitlenmeleri, diğer sorumluluklarını, mali yükümlülüklerini gözardı edebilmesine, dolayısıyla birlikte yaşadığı insanları da zor durumlarda bırakmasına neden olabilir. Gözü karalığı, ailenin ve sorumluluğunda olan diğer insanların güvenliğini de tehlikeye atmasına neden olabilir. Rekabete yatkın doğası, başarı yolundaki engelleri kolaylıkla savuşturmasına ve enerjisini baştan sona koruyabilmesine yardımcıdır.

Aşk Yaşamı

Koç komplimanları, özgür ve canlı insanları sever. Dışadönük ve aktif bir yapısı vardır. Bir koç burcu ile beraber olmak için, enerji ve aşk heyecanı ile dolu olduğu göz önünde tutarak, onun la birlikte geç saatlere kadar uykusuz kalmayı göze almak gerekir.

Entelektüel kapasitesi de son derece gelişkin olan koç burcunun dikkatini bu alanlardaki farklılıklar çeker. Atak ve ihtiraslı bir yapısı vardır. Ayrıca koç burcu aşkta kıskanç olabileceği için, tamamen olmasa bile, partnerinin vaktinin büyük bir kısmını kendisine ayırmasını ister.

Koç kendinden bir şeyler istenmesinden, birlikte olduğu insana rehberlik etmekten, yön göstermekten ve akıl vermekten hoşlanır. Genellikle tavsiyeleri ve fikirleri son derece açık, hiç şüpheye yer bırakmayan bir tarzdadır. Oldukça dürüst ve açık kalpli olduğu için, duygularını, fikirlerini eşiyle rahatlıkla ve samimiyetle paylaşır.

Bir koç burcu ile ilişkiyi bitirmek için en iyi yol ona emirler vermeye ve onu domine etmeye çalışmaktır. Özellikle aşkta bu tür yaklaşımlardan koç burcu nefret eder. İkili ilişkilerde emir veren bir tarz, koç burcunun bu istekleri yerine getirmek bir yana, karşısındakini dinlemesini bile engeller. Bağımsız bir ruha sahip olan koç burcu aslında oldukça güvenilir, sevince sadık kalabilen ve heyecan veren eşlerdir.

Seks & Cinsel Yaşamı

Koç burcu başlangıç yapmakta, girişimde çok başarılı oldukları için, seks de de oldukça atılgan bir yapıya sahiptirler. Genellikle merkezcil bir yapıya sahip olan koç burcunun cinsel beraberlikte aldığı kadar vermeyi öğrenmesi temel gereksinimlerinden birisidir.

Değişiklikleri, yenilikleri ve macerayı seven koç burcu, kısa zamanda rutin bir cinsel hayattan da zevk almamaya başlayacaktır. Dolayısıyla birlikte olduğu insanın da cinsellikte, kendisi kadar zengin bir hayal gücü ve hareketliliğe sahip olmasını bekler.

Koç burcu bireyleri, karşılarındaki insanı cinsel anlamda istiyorlarsa, geriye yapılacak pek bir şey kalmamış demektir. İster kadını olsun, ister erkeği, koç burcu muhakkak birlikte olmak istediği insanla birlikte olmak için her şeyi yapacaktır.

Özellikle cinsellikte bir avcı gibi hareket etmeye eğilimli olan koç burcu, ilerleyen dakikalarda sıkılmaya, hatta saldırganlaşmaya da başlayabilir. Reddedilmekten hiç hoşlanmayan koç burcu, kendi istekleri ön planda geldiği için, kimi zaman partnerine karşı duyarsız kalabilir.

Hayatın her alanında olduğu gibi koç burcu cinsellikte de inisiyatifi elden bırakmak istemez. İlk dakikadan sevişmenin sonuna kadar ipleri elinde tutar.

Oldukça ateşli bir aşık olan koç burcu için cinsellik, rahatlatıcı, gevşetici, kendi yapabilirlikleriyle bir kez daha yüzleşmesini sağlayan, zevkli bir deneyimdir. Koç burcu cinsellikten sonra enerji fazlalarını attıkları için, hemen uykuya geçmeyi tercih eden bir yapıdadırlar.

Sağlık Yaşamı

Yoğun bir öz güven ve enerji, bedensel ve ruhsal karakterinin anahtar sözcükleridir. Koç burcu, anatomik olarak vücutta kafayı, beyni, kafa tasını ve yüzü yönetir.

Koç burcu çok çabuk sinirlenmeye ve parlamaya yatkındır. Bu özelliği sinir sisteminin yıpranmasına neden olabilir. Ateşlenmeler, kazalar ve döküntülü hastalıklar en ön sırada gelen rahatsızlıklarıdır. Ergenlik sivilceleri 30 yaşını geçtikten sonra bile kendini göstermeye devam edebilir. Sebepsiz baş ağrıları, migren de koç burcunda sık rastlanır.

Telaşlı ve aceleci yapısı, ve dikkatsizliği günlük hayatında küçük kazalara ve kanamalara da yol açar. Özellikle baş bölgesini dikkatle korumak gereklidir. Yazın sıcak günlerinde de mutlaka kendini güneşten koruması tavsiye edilir.

Hem bedensel hem sinirsel sağlığını dengede tutabilmek için, koç burcu düzenli bir uyku sistemine, dinlenmeye, gevşetici masaj ve banyolara ihtiyaç duyar. Beyni ve bağışıklık sistemini güçlendirecek beslenme türüne önem vererek, mümkün olduğunca hayvani gıdaları mutfağından uzaklaştırması gerekir. Koç burcunun demirden yapılmış eşyaları evinde bulundurması iç huzuru getirir. Ayrıca, yakut, lal taşı, yeşim taşı hem bedensel hem de ruhsal olarak koç burcunu koruyacak uğurlu taşlardır.

Kırmızı renkli, sivri yapraklı ve yakıcı tada sahip, hardal, karabiber, anemon, katırtırnağı, sarımsak, şeytan şalgamı, ısırgan otu, defne gibi bitkilerle hazırlanan çay ve ev yapımı ilaçlar da sağlığın korunmasında önemli rol oynar.

Parlak renkli kıyafetler giymek, özellikle hiç değilse aksesuar olarak kırmızı bir şeyler kullanmak, koç burcunun öz güvenin tazelenmesine ve iyi hissetmesine yardımcı olur.

Koç burcunun enerji fazlası olduğu için her türlü bedensel aktivite yaşamında büyük öneme sahiptir. Ancak bunların açık havada gerçekleştirilenleri, ruhsal dinginlik de sağlayacağı için daha tercih edilir olmalıdır.

Karşıt burcu olan, terazi burcundan kaynaklanan refleks etkiyle böbreklerine ve lumbar bölgelerine dikkat etmek gerekir.

Diyet & Fitness

Koç burcu insanının metabolizma hızı son derece yüksektir. Yoğun bir enerji birikimi olduğu için, her şeyi çok çabuk yapmak ister ve hızlı hareket eder.

Genellikle bu hız ve telaş kilo almasına engel olur. Koç burcu oldukça adaleli ve yağ oranı düşük bir vücut yapısına sahip olurlar. Fakat yine de zaman zaman bedensel düzeltmelere ihtiyaç duyabileceği gerçektir. Aceleciliği diyet ve egzersizlerin sonucunu almakta da kendini gösterir. Ancak kimi zaman, koç burcunun hızlı ruhuna bedeni ayak uydurmakta zorluk çekebilir.

Özellikle rekabetin yaşandığı toplu egzersizler ve spor dalları, öne çıkabileceği, kendini gösterebileceği her tür faaliyet koç burcu için son derece tatminkar olacaktır. Sıkı bir egzersizden sonra enerji fazlasını tükettiği için kendini rahatlamış ve gevşemiş hisseder. Savaş sanatları, rüzgar sörfü, paten, futbol, basketbol, boks, güreş ve jimnastik en başarılı olduğu spor dallarıdır. Genellikle vücut ısısı yüksek olan koç burcu ciddi anlamda sıvı tüketir. Baharatlı yiyecekler de beslenme rejiminin ayrılmaz parçasıdır.

Koç burcu için en kolay ve başarılı zayıflama yöntemi Akupunktur yoluyla yapılandır. Kulağa takılacak akupunktur iğneleri, gerçek bir uzmanın elinde koç burcu için mükemmel bir stres giderici ve sakinleştirici vazifesi görebilir.

Koç burcu insanı sabırlı bir yapıya sahip olmadığı ve rutinden hoşlanmadığı için sürekli diyet yapamaz. Günlük sıvı tüketimine dikkat etmek, baharatı ve yağlı yiyecekleri mümkün olduğunca kontrollü tüketmek, koç burcu için sıkı diyet ihtiyacının ortadan kalkmasında önemli rol oynayacaktır. Bunun yanında mutlaka diyet yapmalarını gerektiren bir durum varsa, aralıklarla yapılan tek gıda rejimi, koç burcu için uygun olacak ve cevap verecektir.

Hediye Seçimi

Koç burcu kadını

Koç burcu insan vücudunda kafayı yönetir. Koç burcu kadınına kaliteli bir saç fırçası ya da saçları için hoş aksesuarlar alabilirsiniz. Bir güzellik salonundan makyaj veya yüz bakımı yaptırması için hediye çeki verebilirsiniz. Makyaj, ve cilt bakım ürünlerine bayılacaktır.

Heyecan duygusunu tatmin etmesi için yarış bisikleti, paten alabilirsiniz. İyi bir poker oyuncusu olduğu için iskambil kağıtları hoşuna gidecektir. Heyecan dolu bir film veya belgesel video kaset, dvd alabilirsiniz.

İlgi çekmeye bayılan koç burcu kadınına kalabalık bir sürpriz parti düzenleyebilirsiniz. Baharatlı yiyecekleri sevdiği için bol baharatlı sos ve cipsler hazırlayabilirsiniz. Mücevher almak isterseniz en sevdiği taş elmastır, minik küpeler ya da elmas taşlı bir yüzük çok hoşuna gidecektir. İpek veya saten iç çamaşırlarına bayılır, kırmızı ya da pembe tonlarını seçmelisiniz.

Koç burcu erkeği

Koç burcu, kesici aletleri, demiri ve ateşi yöneten ateş burcudur. Koç burcu erkeğine şık bir çakı, bıçak ya da mangal seti ile sürpriz yapabilirsiniz. Koç burcu insanı her zaman yeni işler peşinde olduğu için deri bir evrak çantası veya hesap makinasına ihtiyaç duyabilir. Ofisi için kaktüs hediye edebilirsiniz.

Rekabetli sporlardan hoşlandığı için maç bileti, eğer çok paranız varsa Harley Davidson motosiklet bile alabilirsiniz. koç burcu, savaşçıların burcu olduğu için bilgisayarında oynayabileceği bir savaş oyunu alırsanız kendi gücünü deneme imkanı olacak ve çok zevk alacaktır.

Koç burcu erkeği cesur, dayanıklı ve öncüdür. Ona bir çift kovboy çizmesi alırsanız kendini Marlboro reklamındaki kovboy gibi hissedecek ve çok keyiflenecektir.